ARTIKLER / SYKEHJEM

sykehjemsutstyr

Medisinsk utstyr ethvert sykehjem bør ha tilgjengelig

Beboere på sykehjem er mer utsatt enn andre mennesker for å trenge sykehusbehandling. Disse sykehusoppholdene kan være forstyrrende og skremmende, spesielt for personer med demens. Riktig medisinsk utstyr utplassert i sykehjemmene kan håndtere en rekke mindre alvorlige tilstander, forhindre forverring, samt og redusere behovet for å transportere beboere til og fra sykehus.

Å ha de riktige forsyningene for hånden er en viktig komponent i sykehjemsberedskapen.  For å ta best mulig vare på beboere på sykehjem bør man ha tilgang til en rekke utstyr og hjelpemidler, slik som:

  • Rullatorer
  • Rullestoler
  • Krykker
  • Pasientalarmer
  • Dusjseter
  • Sykehjemsenger, madrasser tilpasset eldre
  • Termometer, stetoskop o.l.
  • Sengeheiser, støttekonstruksjoner og bårer
  • Desinfeksjonsmidler / såper

Korrekt opplæring

Opplæring er fortsatt en kjernekomponent i kvalitetssykehjem. Feilbruk av utstyr som defibrillatorer eller katetre kan forårsake alvorlige pasientskader. Personalet må læres opp  i hvordan de skal bruke hvert enkelt utstyr. For høyt spesialisert utstyr, må det sørges for at man har en utpekt person eller enhet som er ansvarlig for bruken. Visse medisinsk utstyr kan bare være trygt for en ambulansepersonell, EMT eller annen profesjonell å bruke, så sjekk statens forskrifter og les medfølgende  brukerveiledninger.