Personvern

Innsamling av data

Du kan når som helst få innsyn i opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre, endre eller slette disse. Har du har spørsmål angående registrerte persondata eller annet innen personvern, vennligst kontakt oss.

Bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. 

Kundekonto

Handler du hos oss har du mulighet til å opprette kundekonto. Det kan gi deg tilgang med passord til dine  lagrede personopplysninger. Her kan du finne opplysninger om dine bestillinger, og du kan redigere personopplysningene dine,  eller angi ønske om å motta nyhetsbrev når det er tilgjengelig.

Formål

Vi kan bruke opplysningene dine tilå sende deg informasjon om produktene som du har kjøpt fra oss, og annen relevant informasjon som ordrebekreftelse, ordrehistorikk, faktura, oppdateringer og lignende.

Innsamlede opplysninger kan også brukes til å følge opp forespørsler og kundestøtte eller sende deg informasjon om produktene og tjenestene våre og assosierte partners produkter. Såfremt du har samtykket til dette. Vi lagrer kjøps- og ordrehistorikk i henhold til regnskapsloven.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Vi bruker informasjonskapsler for å kunne forbedre kvaliteten på vår nettside og på våre netthandelstjenester, samt å generere statistikk i forhold til bruk av våre nettsidene. 

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hva disse skal brukes til.
Du har rett til at personopplysninger ikke brukes med mindre du aktivt har gitt samtykke til bruks av personopplysningen.
Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har lagret om deg.
Du kan be oss korrigere personopplysningene.
Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lengre er nødvendig for å oppbevare disse.
Rett til å trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
Rett til å be oss om videresender dine opplysninger  til en annen dataansvarlig.